Tsuga mertensiana   Branchlets, high elevation    Main Page   Previous   Next   Info
branchlets, high elevation