Eucommia ulmoides   Fruit (seeds)    Main Page   Previous   Next   Info fruit (seeds)