Main Page    Final Picture   

Tsuga canadensis 'Horsford'    (syn. 'Horsford Dwarf')        Pinaceae

Horsford Canadian Hemlock            tsoo-GA ka-na-DEN-sis