Pinus flexilis   Leaves (needles)    Main Page   Previous   Next   Info needles