Ilex latifolia   Shoot    Main Page   Previous   Next   Info shoot